การหล่อเย็นแบบธรรมดา (Conventional Cooling)

ระบบหล่อเย็นในแม่พิมพ์โดยทั่วไปแล้วจะผลิตโดยกระบวนการเจาะ
เส้นทางการไหลของสารหล่อเย็นถูกกำหนดโดยสกรูอุด แผ่นกั้น และท่อ
การหล่อเย็นในแม่พิมพ์ส่วนใหญ่เป็นแบบธรรมดา เพราะมีต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบอื่นและมีความเพียงพอสำหรับการหล่อเย็น

ารหล่อเย็นแบบธรรมดา (Conventional Cooling) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: คอร์อินเสิร์ตที่มีรูหล่อเย็นแบบธรรมดา ซึ่งแผ่นกั้นจะถูกประกอบเข้าไปในรูภายหลัง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.