คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD)

การออกแบบโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างภาพและแบบจำลอง เรียกว่า CAD (ย่อมาจาก Computer Aided Design)
ซึ่งรวมถึงการทำงานทั้งหมดที่ใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการออกแบบ
ระบบ CAD แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ในระบบ CAD แบบ3 มิติ สามารถแบ่งเครื่องมือในการสร้างแบบจำลองออกเป็น โครงเส้น
พื้นผิว และรูปทรงตัน ซึ่งสามารถพบได้ในระบบ CAD ทั่วไป
การออกแบบส่วนใหญ่จะสร้างแบบจำลองเป็นแบบ 3 มิติ
ส่วนการเขียนภาพแบบ 2 มิติ จะสามารถดึงเอาข้อมูลจากแบบจำลอง 3 มิติของชิ้นส่วนนั้น ๆ
รูปแบบของไฟล์ข้อมูลปรกติคือ Step (.stp หรือ .step) เพื่อแลกเปลี่ยนแบบจำลองระหว่างระบบ CAD
ที่แตกต่างกัน และ STL (.stl) สำหรับการจำลองหรือการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ทั่วไป: ลักษณะของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน CAD

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM)
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (CAE)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.