การฉีดขึ้นรูปเซรามิก (Ceramic Injection Molding (CIM))

กระบวนการฉีดขึ้นรูปผงซึ่งใช้เซรามิกละเอียดผสมกับวัสดุประสานเทอร์โมพลาสติกเพื่อขึ้นรูปสารประกอบ เรียกว่า การฉีดขึ้นรูปเซรามิก
ผงเซรามิกละเอียดที่สร้างขึ้นนี้เรียกว่า วัตถุดิบ วัตุดิบนี้สามารถขึ้นรูปได้ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกช่วยให้การผลิตการขึ้นรูปอุปกรณ์เชื่อมต่อ (MID) สามารถแข่งขันได้ในระดับสูงและมีความซับซ้อนในคุณภาพของการผลิตซ้ำ
ชิ้นส่วนขึ้นรูปจะถูกแยกวัสดุประสานในขั้นตอนกระบวนการที่สอง วัสดุประสานเทอร์โมพลาสติกจะถูกกำจัดออกจากสารประกอบ
ในขั้นตอนกระบวนการที่สาม ชิ้นส่วนที่ถูกแยกวัสดุประสานจะผ่านกระบวนการเผาผลึก

ความหนาแน่น 99.95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสามารถเปรียบเทียบได้กับวัสดุอัดแน่น
คุณสมบัติของวัสดุและคุณสมบัติเชิงกลของชิ้นส่วนที่ผ่านการแปรรูปในขั้นสุดท้ายเปรียบเทียบได้กับวัสดุอัดแน่นที่เท่ากัน
กระบวนการฉีดขึ้นรูปเซรามิกมีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการตัดเฉือนมาตรฐานแบบหลายขั้นตอน เช่น การกัด การเจาะ การเจียรไน และอื่น ๆ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะ: เครื่องบดเซรามิก, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, การใช้งานทางการแพทย์และอื่น ๆ อีกมากมาย

การฉีดขึ้นรูปเซรามิก (Ceramic Injection Molding (CIM)) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: ตัวอย่างที่ผลิตโดยการฉีดขึ้นรูปเซรามิก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.