เมชแบบชั้นผิว BLM

เมชเชิงปริมาตรสามารถสร้างได้จากเอลิเมนต์หลากหลายรูปแบบ
ซึ่งส่วนมากแล้วจะใช้เอลิเมนต์แบบเดียว เช่น แบบทรงหกหน้า และ แบบทรงสี่หน้า
BLM เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษที่สามารถแปลว่า เมชแบบชั้นผิว
ชั้นผิวแต่ละชั้นเกิดจากเอลิเมนต์แบบปริซึมสามเหลี่ยมที่เกิดจากเอลิเมนต์สามเหลี่ยมที่ผิวของรูปทรง
ส่วนปริมาตรด้านในส่วนที่เหลือจะถูกแบ่งด้วยเอลิเมนต์แบบทรงสี่หน้า
การสร้างเมชแบบนี้มีความความเหมาะสมเป็นอย่างมากสำหรับการจำลองการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เมชแบบชั้นผิว BLM  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การจำลอง: แสดงการตัดผ่านเมชเชิงปริมาตรที่สร้างด้วยเมชแบบชั้นผิว BLM

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

แคด (CAD)
โมลโฟลว์ (Moldflow)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.