หัวกรอง (Filter Nozzle)

สิ่งปนเปื้อน (โดยเฉพาะวัสดุรีไซเคิล) สามารถขจัดออกจากพลาสติกหลอมเหลวได้โดยใช้หัวกรอง
ซึ่งช่วยลดปัญหาในการทำความสะอาดที่ยุ่งยากซับซ้อนของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่อยู่หลังหัวกรอง
นอกจากนี้ หัวกรองจะทำให้พลาสติกหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน
และช่วยให้ สารเติมแต่ง และ สารให้สี กระจายตัวดีขึ้น

หัวกรองจะติดอยู่กับ ชุดหัวฉีด โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีด
ตัวกรองจะขจัดสิ่งปนเปื้อน (เช่น เศษโลหะหรือเศษไม้ วัสดุที่ไม่หลอมละลาย) ออกจากพลาสติกหลอมเหลว

หัวกรองมีความหลากหลายและสามารถใช้ได้กับงานเกือบทุกประเภท ซึ่งรวมถึงวัสดุที่ถูกเติมแต่ง
เนื่องจากตัวกรองมีระดับความละเอียดที่หลากหลาย
หากตัวกรองเกิดการปนเปื้อน สามารถล้างได้โดยไม่ต้องถอดประกอบ ผ่าน “กระบวนการล้าง” แบบอัตโนมัติ

หัวกรอง (Filter Nozzle) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - HFT

ทางวิ่งร้อน: หัวกรองพร้อมตัวกรองสองแบบที่แตกต่างกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การทำความสะอาดเม็ด (Cleaning Granulate)
มาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

HFT logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.