ส่วนอยู่กับที่ (Fixed Side)

โดยทั่วไปแม่พิมพ์จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนตามลักษณะการทำงาน
ด้านที่ไม่เคลื่อนที่ระหว่างการผลิตเรียกว่า ส่วนอยู่กับที่
โดยส่วนนี้จะประกอบด้วยระบบทางวิ่งของพลาสติกหลอมไหล ดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่า “ส่วนหัวฉีด

ส่วนอยู่กับที่ (Fixed Side) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป: ส่วนประกอบที่เป็นสีชมพูคือส่วนอยู่กับที่ของแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.