รูหล่อเย็นแบบน้ำพุ (Bubbler)

ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ความสม่ำเสมอในการหล่อเย็นชิ้นงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการลดการหดและบิดตัวของชิ้นงาน
การออกแบบรูหล่อเย็นในจุดที่ลึกและแคบมักจะมีความซับซ้อน เนื่องจากมีที่ว่างไม่เพียงพอสำหรับการเจาะหลายรู
ดังนั้นรูหล่อเย็นแบบน้ำพุจึงเป็นหนึ่งทางเลือกในการออกแบบ
ท่อถูกประกอบเข้าไปในรูเพื่อให้สารหล่อเย็นไหลผ่านภายในท่อเข้าไปยังจุดเกือบลึกสุดของรูและไหลย้อนกลับออกมาภายนอกท่อ

รูหล่อเย็นแบบน้ำพุ (Bubbler) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: รูหล่อเย็นแบบน้ำพุประกอบด้วยรูและท่ออินเสิร์ต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.