รีไซเคลท (Recyclate)

คอมปาวด์ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์แบบกึ่งสำเร็จ ผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้ว หรือทางวิ่ง มีชื่อเรียกทั่วไปว่า รีไซเคลท (recyclates)
คำว่า รีไซเคลท (recyclate) เกิดจากการรวมกันของ รีไซคลิง (recycling) และตามด้วยตัวพลาสติก (เช่น อะคลิเลท)
รีไซเคลท อาจหมายถึง regrind, regranulate หรือ คอมปาวด์

รีไซเคลท ไม่ใช้วัสดุหลัก แต่สามารถทดแทนวัสดุหลักได้ในงานหลายประเภท และลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

รีไซเคลท (Recyclate) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - MKV

พลาสติก: ตัวสว่านที่ผลิตจากวัสดุ รีไซเคลท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

รีไซคลิงแบบเชิงกล (Recycling (mechanical))
อสัณฐาน (Amorphous)
โครงสร้างแบบกึ่งผลึก (Semi-crystalline)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

MKV logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.