ผลกระทบทางความร้อน (Thermal Impact)

ความร้อนสามารถอธิบายทางกายภาพได้ด้วยการสั่นสะเทือนของโมเลกุล
การสั่นสะเทือนที่มากเกินไปสามารถส่งผลกระทบต่อโมเลกุลของพลาสติกอย่างมาก
ซึ่งผลกระทบนี้เรียกว่า ผลกระทบทางความร้อน
ในกรณีเลวร้ายที่สุด โมเลกุลขาดออกจากกัน และเสื่อมภาพ
ด้วยเหตุผลนี้ ทำให้พลาสติกเกิดการเสื่อมสภาพ
นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่พลาสติกได้รับความร้อนในกระบวนการฉีดขึ้นรูปเรียกว่า เวลาคงอยู่ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมาก
ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบทางความร้อนคือ อุณหภูมิ และเวลาคงอยู่
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคือ ผิวหนังที่ถูกแดดเผา

ผลกระทบทางความร้อน (Thermal Impact) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - STAK

ข้อบกพร่องในการฉีดขึ้นรูป: ยิ่งช่วงเวลายาวนานและผลกระทบทางความร้อนสูง ก็ยิ่งทำให้วัตถุเปลี่ยนเป็นสีดำมากขึ้น (เช่น การผัดหัวหอม)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

อัตราเฉือน (Shear Rate)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

STAK logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.