ถุงกระสอบ (Bag)

โดยปกติแล้วเม็ดพลาสติกถูกเก็บไว้ใน ถังขนาดเล็ก (ถุงกระสอบ), ถังขนาดใหญ่ (ถังใส่เม็ดพลาสติก) หรือใน ไซโล
เพื่อความสะดวกในการขนส่ง พลาสติกจะบรรจุในถุงที่น้ำหนัก 25 กิโลกรัม หรือในบางกรณีอาจบรรจุในถุงที่น้ำหนัก 20 กิโลกรัม
เม็ดพลาสติกในถุงที่ยังไม่ได้เปิดสามารถนำมาเข้ากระบวนการแปรรูปได้โดยตรง
แต่อย่างไรก็ตาม หากจัดเก็บพลาสติกไว้เป็นเวลานาน ควรต้องผ่านการอบไล่ความชื้นก่อนเข้ากระบวนการแปรรูป การอบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการแปรรูปพลาสติกที่ดูดซึมความชื้น

ถุงกระสอบ (Bag)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

พลาสติก: วัสดุ พีพี ในถุงกระสอบน้ำหนัก 25 กิโลกรัม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplast)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.