ช่วงการเติมเต็ม (Mold Filling Phase)

กระบวนการต่อเนื่องขณะฉีดพลาสติกหลอมไหลเข้าสู่ โพรงแบบ และ ชิ้นงาน เริ่มเย็นตัวลง เรียกว่า ช่วงการเติมเต็ม
หลังจากปริมาตรของโพรงแบบถูกเติมเต็ม (95% ถึง 98% ของปริมาตร) (A) จะมีการเปลี่ยนจากการฉีดเติมด้วยความเร็วเป็นการอัดด้วยความดัน ในช่วงนี้โพรงแบบจะถูกเติมเต็ม(100%) และเกิดเป็นรูปทรงของชิ้นงานอย่างสมบูรณ์
พลาสติกหลอมเหลวจะถูกอัดและกดแนบกับผนัง แม่พิมพ์ (B)
ในขณะที่อุณหภูมิของพลาสติกในโพรงแบบลดลง (C) แต่ยังคงความดันไว้ เพื่อควบคุม การหดตัว (ประมาณ 0.2-2%)
และเข้าสู่ช่วงหล่อเย็นตกค้าง (D) หลังจากพลาสติกเหลวเริ่มแข็งตัว
ชิ้นงานจะถูกปลดออกจาก แม่พิมพ์ เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงจุดที่สามารถคงรูปและไม่เกิดการเสียรูปเนื่องจากแรงปลด

ช่วงการเติมเต็ม (Mold Filling Phase)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: กราฟความดันของกระบวนการ (ในอุดมคติ)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.