ส่วนประกอบแข็ง (Hard Component)

ในการฉีดพลาสติกแบบ 2 วัสดุ ส่วนประกอบแรกของชิ้นงานมักจะมีความแข็งและเป็นรูปทรงหลัก จึงเรียกส่วนประกอบแรกว่า ส่วนประกอบแข็ง
ความแข็งเกร็งของส่วนประกอบแรก เป็นตัวกำหนดทิศทางของการบิดตัว
ปรกติวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบแข็งคือ PP PS หรือ PC+ABS

ส่วนประกอบแข็ง (Hard Component)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: ส่วนใหญ่ของชิ้นงานเป็นส่วนประกอบแข็งที่ทำจากวัสดุ PS (สีแดง / สีดำ = ส่วนประกอบอ่อน)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ส่วนประกอบอ่อน (Soft Component)
การฉีดหุ้ม (Overmolding)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.