จุดสับเปลี่ยน VP (VP-Switch)

หลังจากที่ โพรงแบบ ถูกเติมเต็มด้วยพลาสติกเหลวประมาณ 95-98% ของปริมาตร
จะเป็นจุดเปลี่ยนระหว่าง ช่วงการเติม กับ ช่วงการอัด
และเรียกจุดนี้ว่า จุดสับเปลี่ยน VP (ลูกศรสีแดง ในกราฟเวลา-ความดัน)
เป็นการเปลี่ยนการเติมเต็มแบบควบคุมความเร็ว เป็นการเติมเต็มแบบควบคุมความดันในช่วงการอัด
ความดันโพรงแบบ สามารถช่วยหาจุดที่เหมาะสมสำหรับการสับเปลี่ยน

จุดสับเปลี่ยน VP (VP-Switch) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: จุดสับเปลี่ยน VP (ลูกศรสีแดง) เป็นการเปลี่ยนจากช่วงการเติมเป็นการอัด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.