การแผ่รังสี (Emission)

ความสามารถของวัตถุในการปล่อย รังสีอินฟราเรด ออกมาเรียกว่า การแผ่รังสี
ในการวัด อุณหภูมิ โดยอาศัยคุณสมบัติการแผ่รังสีความร้อนของวัตถุ นั้นเกิดจากการคำนวนความเข้มข้นของการแผ่รังสีความร้อนออกจากวัตถุ
รังสีความร้อนที่รับโดยกล้องอินฟราเรดขึ้นอยู่กับ ค่าความสามารถในการแผ่รังสีความร้อน

การแผ่รังสี (Emission)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

อินฟราเรด: รังสีความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาจากวัตถุ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การส่งผ่านรังสี (Transmission)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.