การเกิดครีบ (Flash Formation)

แม่พิมพ์ ถูกผลักให้เปิดออก เนื่องจากแรงดันของหลอมไหลมากกว่า แรงปิดแม่พิมพ์
แม่พิมพ์เปิดออกบริเวณ เส้นแบ่งแม่พิมพ์ ทำให้พลาสติกหลอมไหลแลบออกมาและแข็งตัวเกิดเป็นครีบ
อีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดครีบคือ ผิวสัมผัสที่เส้นแบ่งแม่พิมพ์ไม่แนบเสมอกัน
ความเสี่ยงในการเกิดครีบสามารถลดได้โดยการใช้เครื่องฉีดที่มีแรงปิดแม่พิมพ์สูงขึ้น
หรือการลดความดันใน โพรงแบบ

การเกิดครีบ (Flash Formation) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ข้อบกพร่องในงานฉีดขึ้นรูป: การเกิดครีบที่พื้นผิวสัมผัสของเส้นแบ่งแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.