การหล่อเย็นแบบชิดผิว (Conformal Cooling)

สำหรับชิ้นงานที่ซับซ้อน การหล่อเย็นแบบธรรมดานั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้ความร้อนกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
จึงมีความจำเป็นในการสร้างรูหล่อเย็นชิดตามรูปร่างของ โพรงแบบ
ซึ่งสามารถผลิตได้โดยกระบวนการพิมพ์ภาพ 3 มิติและการประสานที่อุณหภูมิสูง ทำให้การหล่อเย็นมีความเหมาะสมแม้ในบริเวณที่แคบ
การหล่อเย็นแบบชิดผิวส่งผลให้วัฏจักรการฉีดและการบิดตัวลดลง

การหล่อเย็นแบบชิดผิว (Conformal Cooling) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การฉีดขึ้นรูป : อินเสิร์ตที่มีรูหล่อเย็นแบบชิดผิว[/caption]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.