กรวย (Hopper)

ใน การฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) เม็ดพลาสติกจะถูกป้อนเข้าสู่เครื่องฉีดพลาสติกผ่านทางกรวย
รูปทรงของกรวยสามารถเป็นได้ทั้งทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
กรวยจะนำเม็ดพลาสติกไปสู่ท่อทางเข้าทรงกระบอกที่เชื่อมต่อกับกระบอกสกรู
กรวยสามรถเคลื่อนที่ในทิศทางตามแนวแกนได้ ก่อนการเปลี่ยนพลาสติก
ด้วยเหตุนี้ทำให้สามารถปล่อยพลาสติกเดิมออกก่อนที่จะทำการเติมอีกพลาสติกอีกชนิดหนึ่ง
การเติมเม็ดพลาสติกผ่านกรวยสามารถทำได้โดยการเติมด้วยมือ หรือแบบอัตโนมัติผ่านศูนย์จ่ายวัสดุ
กรวยอาจมีการติดตั้งเครื่องอบหรือเครื่องผสมเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งาน

กรวย (Hopper) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กรวยด้านบนของเครื่องฉีดพลาสติก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ถังใส่เม็ดพลาสติก (Octabin)
กระสอบ (Sack)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.