การสอบเทียบ DAkkS (DAkkS calibration)

มาตรฐานการสอบเทียบทางอุตสาหกรรมที่สูงที่สุดในเยอรมนีคือ การสอบเทียบ DAkkS
มีความน่าเชื่อถือสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีผลต่อสายงานนั้น ๆ
ใบรับรองการสอบเทียบ DAkkS จำเป็นสำหรับ:
– อุตสาหกรรมยานยนต์ (IATF)
– ร้านขายยา/ เทคโนโลยีการแพทย์
– มาตราฐานโรงงาน
DAkkS (หน่วยงานรับรองมาตรฐานเยอรมัน) เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานแห่งชาติของเยอรมนี
ตามระเบียบ (EG) เลขที่ 765/2008 และพระราชบัญญัติการรับรองระบบงาน (AkkStelleG) DAkkS ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ในฐานะผู้ให้บริการการรับรองระบบ แต่เพียงผู้เดียวในเยอรมนี
การรับรองและการเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการ หน่วยงานตรวจสอบและรับรอง (หน่วยงานประเมินความสอดคล้อง) จะรับรองคุณภาพ เพื่อยืนยันความสามารถ และสร้างความมั่นใจในผลลัพธ์นั้น ๆ

การสอบเทียบ DAkkS (DAkkS calibration) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เทคโนโลยีการวัด: ใบรับรองการสอบเทียบของ DAkkS สำหรับบล็อกเกจแบบขนาน 10 อัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การสอบเทียบ (Calibration)
การสอบเทียบจากโรงงาน (Factory Calibration)
เกจบล็อกขนาน (Parallel Gauge Block)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

คาลิเปอร์ (Caliper)

ในการวัด ชิ้นงาน พลาสติกที่รวดเร็ว โดยทั่วไปคาลิเปอร์จะถูกนำมาใช้
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นไม้บรรทัดที่มีก้ามปูวัดทั้งภายนอกและภายใน
และอาจมีขาเพื่อวัดความลึก
หลักการทำงานของคาลิเปอร์คือ ก้ามปูด้านหนึ่งจะอยู่กับที่ ส่วนก้ามปูอีกด้านหนึ่งจะเคลื่อนที่ไปตามสเกลวัด
ด้วยการวัดภายนอก ภายใน และความลึกของคาลิเปอร์ ทำให้สามารถตรวจวัดความคลาดเคลื่อนของชิ้นงานพลาสติกได้เกือบทั้งหมด
การแสดงค่าที่วัดได้ของคาลิเปอร์มี 3 แบบดังนี้

– แบบขีดสเกล

– แบบเข็ม

– แบบดิจิทัล

ในการใช้คาลิเปอร์วัดชิ้นงานพลาสติก หากแรงกดหรือสัมผัสของก้ามปูมากจนเกินไป อาจทำให้ค่าที่วัดได้เกิดความคลาดเคลื่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกที่มีความนิ่ม (เช่น TPE)
นอกจากนี้ หากตำแหน่งการวัดมีพื้นที่สัมผัสระหว่างก้ามปูกับผิวชิ้นงานน้อยเกินไป ก็อาจทำให้เอียงและเกิดความคลาดเคลื่อนของค่าที่วัดได้เช่นกัน

นี่คือเหตุผลว่าทำไมหลังจากการวัดชิ้นงานพลาสติกด้วยคาลิเปอร์แล้ว จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง

ตัวอย่างเช่น เครื่องมือวัดแบบหัวเข็มเหมาะสำหรับการวัดภายในของชิ้นงานพลาสติก

คาลิเปอร์ (Caliper) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - KDP
คาลิเปอร์ (Caliper) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - KDP

ภาพ 1: เทคโนโลยีการวัด: คาลิเปอร์แบบขีดสเกล (ด้านล่าง) และดิจิทัล (ด้านบน)
ภาพ 2: เทคโนโลยีการวัด: คาลิเปอร์แบบเข็ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เทคโนโลยีการวัด (Measuring Technology)
เกจสวม (Plug Gauge)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

KDP logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

สลักทดสอบ (Testing Pin)

เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษถูกใช้ในการผลิตสลักทดสอบ
ซึ่งผ่านการชุบแข็ง การบ่มแข็ง การเจียระไน และการขัดผิว
สลักทดสอบถูกใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนและมุมของรู เช่นเดียวกันกับการวัดระยะทางของรู
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สลักทดสอบเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับการวัดปริซึม ร่อง อินเตอร์ล็อค ฯลฯ

สลักทดสอบ (Testing Pin) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - KDP

เทคโนโลยีการวัด: สลักทดสอบทำจากเหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ไดอัลเกจ (Dial Gauge)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

KDP logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

อัตราส่วนผสม (Mixing ratio)

ส่วนประกอบในการผสมจะอ้างอิงโดยการใช้อัตราส่วนผสมเป็นตัวกำหนด ซึ่งจะระบุเป็นจำนวน หรือ ร้อยละของน้ำหนักของส่วนประกอบทั้งหมด อัตราส่วนผสมเป็นตัวกำหนดและอาศัยการวัดน้ำหนักที่ถูกต้องโดย เครื่องชั่ง ดิจิทัล
อัตราส่วนผสมที่มีความแตกต่างส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ตัวอย่างเช่น โฟมพอลิยูรีเทน

อัตราส่วนผสม (Mixing ratio) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เทคโนโลยีการวัด: การชั่งน้ำหนักอัตราส่วนผสมระหว่าง มาสเตอร์แบทช์ และ เม็ดพลาสติกทั่วไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เอ็กซ์สเกล (Xscale)
ถึงใส่เม็ดพลาสติก (Octabin)
มาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

เกจวัดความสูง (Height Gauge (digital))

หากต้องตรวจสอบความสูงของ ชิ้นงาน ฉีดขึ้นรูปจากส่วนฐาน จะใช้เกจวัดความสูงเป็นเครื่องมือ
นอกจากการวัดความสูงแล้ว ยังสามารถใช้ทำเครื่องหมายที่ชิ้นงานที่ต้องการตัดเฉือน
โดยบริเวณส่วนปลายของปากวัดจะถูกทำให้คม และทำหน้าที่เป็นตัวขีด
ค่าที่ได้จากการวัด หรือการปรับตั้งค่าการวัด จะแสดงผลบนจอ LCD
ข้อสังเกต เครื่องมือวัดความสูงจะอยู่บนฐานที่สะอาดและได้ระดับ

เกจวัดความสูง (Height Gauge (digital))  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เทคโนโลยีการวัด: เกจวัดความสูงถูกวางบนฐานโลหะเพื่อวัดความสูงของชิ้นงานพลาสติก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

โกนิออมิเตอร์ (Goniometer)
ไดอัลเกจ (Dial Gauge)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.