กรวย (Hopper)

ใน การฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) เม็ดพลาสติกจะถูกป้อนเข้าสู่เครื่องฉีดพลาสติกผ่านทางกรวย
รูปทรงของกรวยสามารถเป็นได้ทั้งทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
กรวยจะนำเม็ดพลาสติกไปสู่ท่อทางเข้าทรงกระบอกที่เชื่อมต่อกับกระบอกสกรู
กรวยสามรถเคลื่อนที่ในทิศทางตามแนวแกนได้ ก่อนการเปลี่ยนพลาสติก
ด้วยเหตุนี้ทำให้สามารถปล่อยพลาสติกเดิมออกก่อนที่จะทำการเติมอีกพลาสติกอีกชนิดหนึ่ง
การเติมเม็ดพลาสติกผ่านกรวยสามารถทำได้โดยการเติมด้วยมือ หรือแบบอัตโนมัติผ่านศูนย์จ่ายวัสดุ
กรวยอาจมีการติดตั้งเครื่องอบหรือเครื่องผสมเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งาน

กรวย (Hopper) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กรวยด้านบนของเครื่องฉีดพลาสติก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ถังใส่เม็ดพลาสติก (Octabin)
กระสอบ (Sack)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ชุดฉีด (Injection unit)

เครื่องฉีดขึ้นรูปสามารถแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ
ส่วนแรกของกระบวน การฉีดขึ้นรูป คือ ชุดฉีด
ชุดฉีดประกอบด้วย กรวย ซึ่งมีหน้าที่ลำเลียงเม็ดพลาสติกก่อนเข้าสู่กระบอกฉีดด้วยการหมุนของสกรู
สกรูหมุน และ ปลอกทำความร้อน ที่ด้านนอกของกระบอกฉีด ทำให้เกิดการหลอมละลาย
และหลอมตัวเป็นเนื้อเดียวกันในขณะที่พลาสติกเหลวถูกส่งไปยังปลายของสกรู
ปริมาตรหรือระยะของพลาสติกเหลวบริเวณส่วนหน้าของปลายสกรูจะถูกใช้สำหรับกระบวนการ
ส่วนสุดท้ายของชุดฉีดคือ หัวฉีดซึ่งมีหน้าที่ป้อนและเพิ่มความเร็วในการไหลของพลาสติกเหลวในขณะไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ โดยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของสกรูในระหว่างการฉีด

ชุดฉีด (Injection unit) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติก: ชุดฉีดประกอบไปด้วย กรวย กระบอกฉีด สกรูหมุน และปลอกทำความร้อน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ความดันต้าน (Backpressure)
การฉีดล้าง (Melt Ejection)
วาล์วกันกลับ (Non-Return Valve)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ระยะเปิดแม่พิมพ์ (Opening Stroke)

หลังจากแม่พิมพ์ถูกติดตั้งบนหน้าแปลนยึดของเครื่องฉีดพลาสติก ทำให้สามารถเปิดออกได้โดยง่าย
ส่วนเคลื่อนที่ ของแม่พิมพ์เคลื่อนออกจาก ส่วนอยู่กับที่ โดยชุดจับยึด
ซึ่งระยะห่างระหว่างสองส่วนของแม่พิมพ์เรียกว่า ระยะเปิดแม่พิมพ์
ขนาดของเครื่องฉีดเป็นตัวกำหนดระยะเปิดที่เป็นไปได้ของแม่พิมพ์
ด้วยระยะห่างที่มากพอ ทำให้ชิ้นงานถูกปลดออกมาจากแม่พิมพ์โดยง่าย
ยิ่งส่วนคอร์มีความลึกมากเท่าไร ระยะเปิดแม่พิมพ์ก็มีความกว้างมากขึ้นเท่านั้น
แต่ในขณะเดียวกัน ควรมีระยะเปิดแม่พิมพ์แคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อลด วัฏจักรการฉีด
ในการเลือกเครื่องฉีด ระยะเปิดแม่พิมพ์เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณา

ระยะเปิดแม่พิมพ์ (Opening Stroke) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติก: ระยะเปิดแม่พิมพ์ที่จำเป็นและง่ายต่อการปลดชิ้นงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ส่วนชดเชย (Melt Cushion)

ในการฉีดขึ้นรูปเมื่อสิ้นสุดช่วงการฉีดเติมเต็ม ยังคงมีพลาสติกเหลวเหลืออยู่บริเวณด้านหน้าของสกรู
ซึ่งปริมาณของพลาสติกเหลวที่เหลืออยู่เรียกว่า ส่วนชดเชย
ในช่วงการย้ำ ส่วนนี้จะถูกใช้เพื่อชดเชยการหดตัวของชิ้นงานภายใน โพรงแบบ
คุณภาพของชิ้นงานฉีดสามารถควบคุมโดยการตรวจสอบส่วนชดเชย
ความแตกต่างของส่วนชดเชยอาจบ่งบอกถึงการสึกหรอของแหวนกันการไหลย้อนกลับ

ส่วนชดเชย (Melt Cushion) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติก: ส่วนชดเชยที่ด้านหน้าของสกรูของหน่วยการหลอมเหลว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

หน้าแปลนเครื่องฉีด (Platen)

สำหรับเครื่องฉีดพลาสติกโดยทั่วไป ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์จะมี 2 หน้าแปลน ได้แก่ หน้าแปลน ส่วนหัวฉีด (Injection Side) และหน้าแปลน ส่วนดันปลด (Ejection Side)
ซึ่งหน้าแปลนส่วนดันปลดสามารถเครื่องที่ได้ แม่พิมพ์จะถูกยึดติดบนหน้าแปลนทั้ง 2 ส่วน ด้วยสกรู คลัตช์จับยึดหรือระบบปลดล็อคอย่างรวดเร็ว

หน้าแปลนเครื่องฉีด (Platen) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ภาพหน้าแปลนเครื่องฉีดส่วนดันปลด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ระยะเลื่อนเปิดแม่พิมพ์ (Opening Stroke)
ไม่มีเพลานำเลื่อน (Tie-Barless)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.