การอั้นอากาศ (Air Trap)

อากาศหรือแก๊สที่ไม่สามารถระบายหรือระบายออกจากโพรงแม่พิมพ์ได้ทันเวลา อาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
การอั้นอากาศเกิดขึ้นเมื่ออากาศหรือแก๊สถึงล้อมรอบด้วยพลาสติกเหลว หรือบริเวณจุดสุดท้ายของการไหลที่ปราศจากช่องระบายอากาศ
ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยไหม้
การอั้นอากาศสามารถเกิดขึ้นภายในหรือบริเวณผิวของชิ้นงาน ซึ่งในกรณีหลังอาจทำให้การเติมเต็มไม่สมบูรณ์
หลีกเลี่ยงการอั้นอากาศได้โดยการออกแบบช่องระบายอากาศที่ดีและผนังชิ้นงานให้มีความหนาสม่ำเสมอ

การอั้นอากาศ ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ข้อผิดพลาดงานฉีดขึ้นรูป: อากาศอั้นตรงกลางของชิ้นงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

การเกิดครีบ (Flash Formation)

แม่พิมพ์ ถูกผลักให้เปิดออก เนื่องจากแรงดันของหลอมไหลมากกว่า แรงปิดแม่พิมพ์
แม่พิมพ์เปิดออกบริเวณ เส้นแบ่งแม่พิมพ์ ทำให้พลาสติกหลอมไหลแลบออกมาและแข็งตัวเกิดเป็นครีบ
อีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดครีบคือ ผิวสัมผัสที่เส้นแบ่งแม่พิมพ์ไม่แนบเสมอกัน
ความเสี่ยงในการเกิดครีบสามารถลดได้โดยการใช้เครื่องฉีดที่มีแรงปิดแม่พิมพ์สูงขึ้น
หรือการลดความดันใน โพรงแบบ

การเกิดครีบ (Flash Formation) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ข้อบกพร่องในงานฉีดขึ้นรูป: การเกิดครีบที่พื้นผิวสัมผัสของเส้นแบ่งแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

รอยพ่น (Jetting)

รอยพ่นอาจเกิดขึ้นเมื่อของเหลวไหลจากพื้นที่แคบเข้าสู่พื้นที่เปิดกว้างด้วยความเร็วสูง
การไหลแบบอิสระและไม่สัมผัสกับผนังทำให้เกิดเส้นการไหลคล้ายงู
เมื่ออุณภูมิของเส้นการไหลลดลงทำให้ไม่สามารถหลอมรวมกับพลาสติกเหลวที่ไหลเข้ามาใหม่
จึงทำให้ความแข็งแรงลดลงและเกิดรอยบนผนัง
การลดความเร็วของการไหลบริเวณทางเข้าและพื้นที่เปิดหลังจากทางเข้าสามารถลดการเกิดรอยพ่น

รอยพ่น (Jetting) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ข้อบกพร่องในงานฉีดขึ้นรูป: ตรวจสอบรอยพ่นผ่านแสงโพลาไรส์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

อัตราเฉือน

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

รอยไหม้ (Burn Mark)

ถ้าอากาศไม่สามารถระบายออกจากแม่พิมพ์ อากาศจะถูกอัดโดยของหลอมไหล
ทำให้อุณหภูมิในพื้นที่เปิดด้านหน้าของหลอมไหลเพิ่มสูงขึ้นและเกิดรอยไหม้บนผิวชิ้นงาน (รอยดำบนผิวชิ้นงาน)
ช่องระบายอากาศที่เหมาะสมหรือฉีดด้วยความเร็วต่ำสามารถแก้ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

รอยไหม้ (Burn Mark) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ข้อบกพร่องในงานฉีดขึ้นรูป: รอยพ่นผ่านแสงโพลาไรส์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การอั้นอากาศ (Air Trap)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.