ชิ้นงาน (Part)

ชิ้นงานที่ผลิตจากพลาสติกเหลวโดยผ่านการขึ้นรูปที่ไม่ใช่การตัดเฉือน
(เช่น การอัด การอัดขึ้นรูป หรือ การฉีดขึ้นรูป) ทุกด้านของแม่พิมพ์จะถูกปิด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 7708 แผ่น 1 [แปลอิสระ]
ดังนั้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ถูกผลิตโดยการเติมเต็ม โพรงแบบ ด้วยพลาสติกเหลวเรียกว่า ชิ้นงานฉีด
ข้อพึงระวัง ทางวิ่งเย็น อาจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชิ้นงานฉีด

ชิ้นงาน (Part) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การฉีดขึ้นรูป: ม้าที่เป็นตัวละครในเกม – ขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีดพลาสติก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ผลกระทบทางความร้อน (Thermal Impact)

ความร้อนสามารถอธิบายทางกายภาพได้ด้วยการสั่นสะเทือนของโมเลกุล
การสั่นสะเทือนที่มากเกินไปสามารถส่งผลกระทบต่อโมเลกุลของพลาสติกอย่างมาก
ซึ่งผลกระทบนี้เรียกว่า ผลกระทบทางความร้อน
ในกรณีเลวร้ายที่สุด โมเลกุลขาดออกจากกัน และเสื่อมภาพ
ด้วยเหตุผลนี้ ทำให้พลาสติกเกิดการเสื่อมสภาพ
นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่พลาสติกได้รับความร้อนในกระบวนการฉีดขึ้นรูปเรียกว่า เวลาคงอยู่ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมาก
ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบทางความร้อนคือ อุณหภูมิ และเวลาคงอยู่
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคือ ผิวหนังที่ถูกแดดเผา

ผลกระทบทางความร้อน (Thermal Impact) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - STAK

ข้อบกพร่องในการฉีดขึ้นรูป: ยิ่งช่วงเวลายาวนานและผลกระทบทางความร้อนสูง ก็ยิ่งทำให้วัตถุเปลี่ยนเป็นสีดำมากขึ้น (เช่น การผัดหัวหอม)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

อัตราเฉือน (Shear Rate)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

STAK logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

รอยประสาน (Weld Line)

รอยประสานเกิดขึ้นเมื่อของหลอมเหลวจากหลายทิศทางไหลมาบรรจบกัน ซึ่งทำให้คุณสมบัติเชิงกลและความสวยงามบริเวณรอยประสานลดลง อุณหภูมิและมุมบรรจบด้านหน้าของหลอมไหลส่งผลต่อคุณภาพของรอยประสาน
แนวทางในการลดผลกระทบของรอยประสาน เช่น การฉีดเติมเต็มแบบเป็นลำดับ และบ่อล้นบริเวณรอยประสาน

รอยประสาน (Weld Line) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

รอยยุบ (Sink Mark)

บริเวณที่มีความหนาและอยู่ตรงข้ามกับสัน อาจเกิดหลุมหรือแอ่งที่ผิวของชิ้นงาน
หรือบางครั้งอาจเกิดความแตกต่างของความมันวาวที่พื้นผิวเท่านั้น
เมื่อมวลเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการหดตัวเชิงปริมาตรสูงขึ้น เนื่องจากไม่สามารถชดเชยปริมาตรการหดตัวได้
อย่างเหมาะสม
ในช่วงการหล่อเย็นชั้นผิวด้านนอกจึงถูกดึงเข้าไปด้านใน ทำให้เกิดเป็นรอยยุบที่ผิวชิ้นงาน
การลดผนังความหนาและการเพิ่มความสามารถในการชดเชยการหดตัว สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดรอยยุบ

รอยยุบ (Sink Mark) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
รอยยุบ (Sink Mark) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ปัญหาในการฉีดขึ้นรูป: รอยยุบบริเวณปีกของชิ้นงาน
ปัญหาในการฉีดขึ้นรูป: รอยยุบเกิดขึ้นเนื่องจากความดันย้ำต่ำเกินไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ส่วนเคลื่อนที่ (Movable Side)

โดยทั่วไปแม่พิมพ์จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนตามลักษณะการทำงาน
ด้านที่เคลื่อนที่ได้ในระหว่างการผลิตเรียกว่า ส่วนเคลื่อนที่
ส่วนนี้จะรวมชุด เข็มดันปลด ด้วย ทำให้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ส่วนดันปลด

ส่วนเคลื่อนที่ (Movable Side)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การฉีดขึ้นรูป: ส่วนประกอบสีเขียวคือ ส่วนเคลื่อนที่ของแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.