ในอุตสาหกรรมพลาสติก มีการนำเอาวัสดุที่ต่างกันมาสร้างเป็น ชิ้นงาน เพื่อความหลากหลายในการใช้งาน
ยกตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบที่มีวัสดุต่างกัน โดยมีการใส่ชิ้นส่วนโลหะเข้าไปใน แม่พิมพ์ ก่อน การฉีดขึ้นรูป โดยการใช้มือหรือ หุ่นยนต์
สิ่งสำคัญก็คือ การยึดอินเสิร์ตในตำแหน่งที่ถูกต้องจนกระทั่งพลาสติกหลอมเหลวไหลหุ้มส่วนอินเสิร์ต และยึดติดกันอย่างมั่นคง
ส่วนอินเสิร์ตและชิ้นงานจะถูกปลดออกมาพร้อมกัน

ส่วนอินเสิร์ต (Part Insert) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


กระบวนการฉีดขึ้นรูป: ส่วนอินเสิร์ต (ขั้วต่อโลหะ) ถูกหุ้มด้วยพลาสติก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การฉีดแบบสองวัสดุ (2 Shot Molding)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.