หากมีข้อบกพร่องบนชิ้นงานพลาสติกหลังจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป
สาเหตุของข้อบกพร่องที่พบบ่อยถูกวิเคราะห์และจัดกลุ่มโดยสถาบันหลายแห่งในเยอรมนี
จากผลของการศึกษา จึงเกิดเป็นแนวทางสำหรับแก้ไขข้อบกพร่อง
ซึ่งถูกอธิบายและสรุปไว้ในซอฟต์แวร์ InMold Solver
เนื่องจากซอฟต์แวร์เป็นแบบ intraweb ทำให้สามารถเพิ่มฐานข้อมูลของข้อบกพร่อง
และแนวทางแก้ปัญหา
เวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ในปัจจุบันคือ 1.22 รองรับภาษาอังกฤษ เยอรมัน และไทย
เพื่อตอบสนองผู้ปรับฉีดและผู้จัดการด้านคุณภาพ ในการหาแนวทางไขปัญหาที่รวดเร็ว
และขจัดข้อบกพร่องบนชิ้นงานพลาสติกอย่างเป็นระบบ

InMold Solver ในอุตสาหกรรมพลาสติก


คุณภาพ: ซอฟต์แวร์ InMold Solver

InMold Solver ในอุตสาหกรรมพลาสติก


คุณภาพ: ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ของ InMold Solver


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

แผนการตรวจสอบ (Inspection Plan)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.