หนึ่งในทางเข้าพื้นฐานสำหรับกระบวน การฉีดขึ้นรูป คือ ทางเข้าขอบ
ปรกติทางเข้าขอบมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามเส้นแบ่งแม่พิมพ์
และทำหน้าที่เชื่อมต่อ ระบบทางวิ่ง กับ โพรงแบบ
ส่วนมากทางเข้าขอบจะอยู่บริเวณขอบด้านข้างของโพรงแบบ
และขึ้นรูปด้วยกระบวนการพื้นฐานเช่น การกัด
แต่มีข้อเสียคือ ทางเข้ายังคงเชื่อมต่อกับ ชิ้นงาน หลังจาก การปลด และมีขั้นตอนการตัดแยกเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเกิด รอยพ่น ที่ชิ้นงาน เนื่องจากลักษณะของทางเข้า

ทางเข้าขอบ (Edge Gate) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


แม่พิมพ์ฉีด: ลักษณะการเติมเต็มชิ้นงานด้วยทางเข้าขอบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ทางเข้าเลื่อม (Lapped Edge Gate)
ทางเข้าอุโมงค์ (Tunnel Gate)
ทางเข้ากล้วย (Banana Gate)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.