เม็ดพลาสติกโดยปกติมักจะเก็บไว้ในถังขนาดเล็ก (ถุงกระสอบ) ถังขนาดใหญ่ (กล่องบรรจุภัณฑ์) หรือไซโล
การจัดเก็บพลาสติกในปริมาณมาก จะใช้ไซโลที่ทำจากสแตนเลสหรืออลูมิเนียม
เนื่องจากไซโลมีขนาดใหญ่ จึงมักจะสร้างไซโลไว้นอกพื้นที่การผลิต
โดยไซโลจะเชื่อมต่อกับระบบลำเลียงเม็ดพลาสติกในสายการผลิต
ระบบลำเลียงจะส่งวัสดุจากไซโลไปยังระบบการไล่ความชื้น และส่งต่อไปยังเครื่องฉีดขึ้นรูป

ไซโล (Silo) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


ไซโลที่ทำจากอลูมิเนียม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เทอร์โมพลาส (Thermoplast)
การลำเลียงวัสดุ (Material Conveying)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.