ซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับการจำลองของชิ้นส่วนพลาสติกคือ โมลเด๊กซ์ทรีดี จากบริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ซึ่งสามารถตรวจสอบการออกแบบชิ้นส่วน สมดุลการไหล เลือกเครื่องฉีดที่ถูกต้อง ตรวจสอบรูปแบบการหล่อเย็นและคาดการณ์การบิดตัว
ผลลัพธ์จากกระบวนการฉีดสามารถส่งออกไปยังซอฟต์แวร์ FEM ได้โดยตรง
เนื่องจากเมชมีลักษณะเป็น 3มิติ จึงสามารถจำลองการใช้แก๊ส/น้ำช่วยในการฉีด การขึ้นรูปโฟมและการฉีดอัด
เพื่อเติมจากการฉีดแบบดั่งเดิม

โมลเด๊กซ์ทรีดี (Moldex3D) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


การจำลอง: หน้าต่างใช้งานสำหรับวิเคราะห์ผลลัพธ์การจำลอง

โมลเด๊กซ์ทรีดี (Moldex3D) ในอุตสาหกรรมพลาสติกหัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

โมลโฟลว์ (Moldflow)
ซอฟแวร์แสดงโมลเด๊กซ์ทรีดี (Moldex3D Viewer)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.