เอลิเมนต์สี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อสร้างเมชสำหรับการจำลอง
เมื่อมีจุด 2 จุด (node) หรือมากกว่า 2จุดของ 1 เอลิเมนต์อยู่ในระยะพิกัดเดียวกัน เอลิเมนต์แบบนี้เรียกว่า เอลิเมนต์เสื่อม
ซึ่งทำให้สี่เหลี่ยมกลายเป็นสามเหลี่ยม เส้น หรือเป็นจุดก็ได้
จุดที่ตำแหน่งเดียวกันอาจรวมกันโดยอัตโนมัติ หรือจำเป็นต้องลบออกด้วยตนเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้
เอลิเมนต์เสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้กับเอลิเมนต์ปริมาตรเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น ทรงหกหน้าสามารถเสื่อมสภาพเป็นทรง ปริซึม (Prism) หรือ ทรงสี่หน้า (Tetrahedron)
เมื่อมีเอลิเมนต์เสื่อมจะทำให้ผลจากการจำลองผิดเพี้ยน หรือไม่สามารถเริ่มการจำลองได้

เอลิเมนต์เสื่อม (Degenerated Element) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


เมื่อจุด 2 จุดของเอลิเมนต์สี่เหลี่ยมอยู่ในระยะพิกัดเดียวกัน ทำให้เกิดเอลิเมนต์เสื่อม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

รูปทรงปริมาตร (Volume Model)
เมชพื้นผิว (Surface Mesh)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.