หากเราต้องการทราบสิ่งของมีน้ำหนักเท่าไร เราต้องวัดน้ำหนักโดยใช้เครื่องมือวัดที่เรียกว่า เครื่องชั่ง เครื่องชั่งถูกสร้างขึ้นครั้งแรก โดยใช้คานเดี่ยวที่มีถาดผูกไว้ที่ปลายทั้งสองข้าง
เพื่อวัดน้ำหนัก สิ่งของจะถูกวางไว้ที่ถาดด้านหนึ่ง ส่วนถาดอีกด้านหนึ่งจะว่างสิ่งของที่กำหนดและทราบน้ำหนักจนกว่าคานกลับไปอยู่ในระนาบแนวนอน
ในปัจจุบัน เราใช้เครื่องชั่งแบบกลไกและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องชั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์แปลงการเสียรูปเนื่องจากน้ำหนัก เป็นสัญญานอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เสตรนเกจ

เครื่องชั่ง (Scale) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


อัตโนมัติ: เครื่องชั่งเชื่อมต่อกับสาย RS232 เพื่อการส่งสัญญาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

Xscale (Xscale)
แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.