ปรกติชุดเปิด-ปิด แม่พิมพ์ ของเครื่องฉีดขึ้นรูปจะถูกติดตั้งบนเพลานำเลื่อน
แต่ก็มีเครื่องฉีดขึ้นรูปที่อยู่ในท้องตลาด เป็นแบบไร้เพลานำเลื่อนเช่นกัน
โดย แรงปิดแม่พิมพ์ จะถูกส่งไปยังโครงสร้างรูปตัว C หรือตัว H
จุดเด่นของการออกแบบแบบไร้เพลานำเลื่อนคือ
พื้นที่สำหรับการติดตั้งและการจัดการแม่พิมพ์
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดเปิด-ปิดแม่พิมพ์แบบมีเพลานำเลื่อน
พื้นผิวทั้งหมดของ หน้าแปลนเครื่องฉีด สามารถใช้เป็นพื้นที่สำหรับยึดแม่พิมพ์

เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบไร้เพลา  (Columnless Injection Molding Machine) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


เครื่องฉีดพลาสติก: หน้าแปลนส่วนเคลื่อนที่ของเครื่องฉีดขึ้นรูปแบบไร้เพลา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การตั้งค่า (Setting up)
ชุดจับยึดแม่พิมพ์ (Mounting Clutch)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.