หากต้องตรวจสอบความสูงของ ชิ้นงาน ฉีดขึ้นรูปจากส่วนฐาน จะใช้เกจวัดความสูงเป็นเครื่องมือ
นอกจากการวัดความสูงแล้ว ยังสามารถใช้ทำเครื่องหมายที่ชิ้นงานที่ต้องการตัดเฉือน
โดยบริเวณส่วนปลายของปากวัดจะถูกทำให้คม และทำหน้าที่เป็นตัวขีด
ค่าที่ได้จากการวัด หรือการปรับตั้งค่าการวัด จะแสดงผลบนจอ LCD
ข้อสังเกต เครื่องมือวัดความสูงจะอยู่บนฐานที่สะอาดและได้ระดับ

เกจวัดความสูง (Height Gauge (digital)) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


เทคโนโลยีการวัด: เกจวัดความสูงถูกวางบนฐานโลหะเพื่อวัดความสูงของชิ้นงานพลาสติก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

โกนิออมิเตอร์ (Goniometer)
ไดอัลเกจ (Dial Gauge)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.