สำหรับเครื่องฉีดพลาสติกโดยทั่วไป ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์จะมี 2 หน้าแปลน ได้แก่ หน้าแปลน ส่วนหัวฉีด (Injection Side) และหน้าแปลน ส่วนดันปลด (Ejection Side)
ซึ่งหน้าแปลนส่วนดันปลดสามารถเครื่องที่ได้
แม่พิมพ์จะถูกยึดติดบนหน้าแปลนทั้ง 2 ส่วน ด้วยสกรู คลัตช์จับยึดหรือระบบปลดล็อคอย่างรวดเร็ว

หน้าแปลนเครื่องฉีด (Platen) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


ภาพหน้าแปลนเครื่องฉีดส่วนดันปลด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ระยะเลื่อนเปิดแม่พิมพ์ (Opening Stroke)
ไม่มีเพลานำเลื่อน (Tie-Barless)