เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษถูกใช้ในการผลิตสลักทดสอบ
ซึ่งผ่านการชุบแข็ง การบ่มแข็ง การเจียระไน และการขัดผิว
สลักทดสอบถูกใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนและมุมของรู เช่นเดียวกันกับการวัดระยะทางของรู
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สลักทดสอบเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับการวัดปริซึม ร่อง อินเตอร์ล็อค ฯลฯ

สลักทดสอบ (Testing Pin) ในอุตสาหกรรมพลาสติก -  KDP


เทคโนโลยีการวัด: สลักทดสอบทำจากเหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ไดอัลเกจ (Dial Gauge)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

KDP logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.