ในอุตสาหกรรมการฉีดขึ้นรูป ระบบทำความเย็นถูกใช้ในการดึงพลังงานความร้อนออกจากสารหล่อเย็น
สารหล่อเย็นอุณหภูมิต่ำถูกใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิของแม่พิมพ์
ในระบบทำความเย็น สารหล่อเย็นที่กลับออกมาจากแม่พิมพ์ถูกหล่อเย็นผ่านชุดคอมเพรสเซอร์
อุณหภูมิที่ใช้ทั่วไปในด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอยู่ระหว่าง 5 ถึง 25 องศาเซลเซียส

ระบบทำความเย็นถูกแบ่งออกเป็น
1. การหล่อเย็นด้วยอากาศ
ในการหล่อเย็นด้วยอากาศ ความร้อนส่วนเกินถูกถ่ายให้อากาศโดยรอบ ซึ่งระบบสามารถทำงานได้อย่างอิสระ

2. การหล่อเย็นด้วยน้ำ
ส่วนการหล่อเย็นด้วยน้ำ ความร้อนส่วนเกินถูกถ่ายให้น้ำที่อยู่ในระบบเดียวกัน

ระบบทำความเย็น (System Cooler) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - ERS


การควบคุมอุณหภูมิ: ระบบทำความเย็นขนาดเล็กรุ่น SC..K

ระบบทำความเย็น (System Cooler) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - ERS


การควบคุมอุณหภูมิ: ระบบทำความเย็นแบบติดตั้งบนพื้นรุ่น SC..S


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

ERS logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.