บริเวณที่มีความหนาและอยู่ตรงข้ามกับสัน อาจเกิดหลุมหรือแอ่งที่ผิวของชิ้นงาน
หรือบางครั้งอาจเกิดความแตกต่างของความมันวาวที่พื้นผิวเท่านั้น
เมื่อมวลเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการหดตัวเชิงปริมาตรสูงขึ้น เนื่องจากไม่สามารถชดเชยปริมาตรการหดตัวได้
อย่างเหมาะสม
ในช่วงการหล่อเย็นชั้นผิวด้านนอกจึงถูกดึงเข้าไปด้านใน ทำให้เกิดเป็นรอยยุบที่ผิวชิ้นงาน
การลดผนังความหนาและการเพิ่มความสามารถในการชดเชยการหดตัว สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดรอยยุบ

รอยยุบ (Sink Mark) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


ปัญหาในการฉีดขึ้นรูป: รอยยุบบริเวณปีกของชิ้นงาน

รอยยุบ (Sink Mark) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


ปัญหาในการฉีดขึ้นรูป: รอยยุบเกิดขึ้นเนื่องจากความดันย้ำต่ำเกินไป


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.