ความชันของกราฟ ความเค้น-ความเครียด อธิบายถึงมอดูลัสของยังของวัสดุ
ซึ่งบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เป็นอัตราส่วนของความเค้นต่อความเครียด ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความยาวของแท่งวัสดุเมื่อรับภาระในช่วงยืดหยุ่น และมีพฤติกรรมแบบเชิงเส้น
มอดูลัสของยังนั้นอาจขึ้นอยู่กับความแตกต่าง แต่หากขึ้นอยู่กับทิศทางจะทำให้วัสดุมีพฤติกรรมแบบ แอนไอโซโทรปี (Anisotropy)
ซึ่งสามารถพบได้ใน วัสดุแบบกึ่งผลึก
วัสดุที่มีค่ามอดูลัสของยังสูง แสดงว่า มีความทนต่อการเปลี่ยนแปลงความยาวสูง

พลาสติกมีค่ามอดูลัสของยังค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็ก และขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
ตัวอย่าง
ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
ABS: 1.9 – 2.6 จิกะปาสกาล
PA 6: 3.0 – 3.5 จิกะปาสกาล
PC: 2.2 – 2.4 จิกะปาสกาล
PP: 1.3 – 1.8 จิกะปาสกาล
HDPE: 0.5 – 1.2 จิกะปาสกาล

มอดูลัสของยัง (Young´s Modulus) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


กราฟความสัมพันธ์ ความเค้น-ความเครียด ของ วัสดุพอลิเอไมด์ 6 (PA6) ที่มีเส้นความชันของมอดูลัส

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

Bการบิดตัว (Warpage)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.