การผสม พอลิเมอร์ ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเพื่อสร้างวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่าง เรียกว่า พอลิเมอร์ผสม หรือ การผสม
การผสมพอลิเมอร์เป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดต้นทุนในการพัฒนาวัสดุที่มีความหลากหลายในการใช้งานเชิงพาณิชย์
คุณสมบัติของพอลิเมอร์ผสมจะถูกปรับให้เหมาะสมตามความต้องการในการใช้งาน โดยการเลือกจุดเด่นของแต่ละพอลิเมอร์
พอลิเมอร์ผสมที่พบทั่วไปได้แก่ PC+ABS, PA6+PA66 และ ABS+PA

พอลิเมอร์ผสม (Blend) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


พลาสติก: พอลิเมอร์ผสมอาจประกอบด้วยประเภทของวัสดุที่แตกต่างกัน เช่น โครงสร้างอสัณฐาน (สีเขียว), โครงสร้างแบบกึ่งผลึก (สีม่วง) และสารตัวเติม (สีน้ำเงิน)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplast)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.