สายสัญญาณ 2 เส้นที่มีตัวต่อเหมือนกัน (ตัวต่อแบบตัวผู้กับตัวผู้ หรือ ตัวต่อแบบตัวเมียกับตัวเมีย) จะไม่สามารถต่อกันได้โดยตรง ต้องใช้ตัวแปลงเพศในการเชื่อมต่อ โดยภายในตัวแปลงเพศของตัวต่อต้องมีจำนวนขาสัญญาณเท่ากัน

ตัวแปลงเพศ (Gender Changer) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ: ตัวแปลงเพศแบบ 9 ขา และ แบบ 25 ขา (ตัวผู้/ตัวเมีย)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พอร์ตRS232
พอร์ตDSub9
พอร์ตDB25

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.