ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ความหนืดอธิบายถึงความต้านทานการไหลของพลาสติกในโพรงแม่พิมพ์
เมื่อแรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่เท่ากัน วัสดุที่มีความหนืดสูงจะเคลื่อนที่ช้ากว่า
กราฟการไหล (ด้านล่าง) แสดงความหนืดของพลาสติกแตกต่างกันไปตามอัตราการเฉือนและอุณหภูมิ
เส้นกราฟเหล่านี้จะต้องวัดด้วยเครื่องวัดความหนืด (Viscometer) หรือ รีโอมิเตอร์ (Rheometer)
ความหนืด สามารถแทนด้วยสัญลักษณ์ η (eta)
หน่วยของความหนืดคือ ปาสคาลวินาที (Pa s)

ตัวอย่างความหนืดของแต่ละวัสดุ:
น้ำ: 0.001 Pa s
น้ำมัน: 0.03-0.1 Pa s
กลีเซอรีน: 1.5 Pa s
น้ำผึ้ง: 10 Pas
พลาสติกหลอมเหลวที่ไหลง่าย: 1000-5000 Pa s
พลาสติกหลอมเหลวที่ไหลยาก: 10000-100000 Pa s

ความหนืด (Viscosity) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - STAK


พลาสติก: กราฟความหนืดกับอัตราเฉือนที่อุณหภูมิแตกต่างกัน

ความหนืด (Viscosity) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - STAK


พลาสติก: ยิ่งมีความหนืดสูง ยิ่งมีความสามารถในการคงรูปร่างก็จะดีมากขึ้นเท่านั้น
(ด้านซ้าย) วัสดุที่มีความหนืดสูงกว่า (ด้านขวา) ความหนืดต่ำกว่า


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ดัชนีการไหลของพลาสติก (MFI)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

STAK logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.