แม้ว่าแม่พิมพ์ทั้งสองฝั่งจะประกบกันอย่างร่วมศูนย์ แต่การเสียรูปของคอร์ก็อาจเกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะคอร์ที่มีลักษณะยาวและบาง เนื่องจากความไม่สมดุลของการไหล
ความไม่สมดุลในการฉีดทำให้ความดันกระทำกับคอร์สองฝั่งไม่เท่ากันและเกิดการเสียรูป
การเสียรูปทำให้ผนังความหนาของชิ้นงานไม่เท่ากัน
พลาสติกเหลวจะไหลในบริเวณที่มีผนังความหนาน้อยยากกว่าบริเวณที่มีผนังความหนามาก
ผนังความหนาที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้ชิ้นงานเกิดปัญหาในการใช้งาน
ซึ่งการไหลที่สมดุลย์สามารถช่วยลดโอกาสการเสียรูปของคอร์

การเสียรูปของคอร์ (Core Shift) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: การเสียรูปของคอร์ที่ยาว และบางในระหว่างการฉีดเติมเต็ม

การเสียรูปของคอร์ (Core Shift) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: พลาสติกเหลวไหลกระทบปลายด้านหนึ่งของคอร์ ซึ่งทำให้เกิดการเสียรูป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.