การลดลงของปริมาตรจำเพาะของ ชิ้นงาน (Part) เรียกว่า การหดตัวเชิงปริมาตร
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างช่วงการฉีดและการปลดชิ้นงาน
การหดตัวทางความร้อนคือ หนึ่งในสาเหตุหลักของการหดตัวเชิงปริมาตร
สำหรับ พอลิเมอร์ (Polymer) ที่มีโครงสร้างแบบกึ่งผลึก การเกิดผลึกคือ อีกหนึ่งสาเหตุ
ความแตกต่างของความหนาของผนังสูง และการอัด/ย้ำไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการหดตัวสูง
จึงส่งผลให้เกิด การบิดตัว (Warpage)สูง รอยยุบ (Sink Mark) และโพรงอากาศ (Void)

การหดตัวเชิงปริมาตร (Volumetric Shrinkage) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


ส่วนที่ระบุด้วยสีแดงมีการหดตัวเชิงปริมาตรสูงกว่าส่วนที่ระบุด้วยสีน้ำเงิน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.