การฉีดขึ้นรูปโลหะคือ กระบวนการฉีดขึ้นรูปผง (PIM) ซึ่งเป็นวัสดุผสมระหว่างผงโลหะละเอียดกับตัวประสานเทอร์โมพลาสติก
วัสดุผสมจะถูกอัดรีดและทำให้เป็นส่วนผสมเม็ด ซึ่งพร้อมที่จะป้อนเข้าเครื่องสำหรับการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ทำให้มีข้อได้เปรียบจากกระบวนการฉีด ประกอบด้วยเรื่องของจำนวนและความซับซ้อนของแบบชิ้นงาน
เมื่อชิ้นงานหลังจากการฉีดเย็นตัวและมีความแข็งระดับหนึ่ง ขั้นตอนต่อไปคือ การไล่ตัวประสานเทอร์โมพลาสติก หลังจากขั้นตอนนี้ชิ้นงานยังคงมีตัวประสานเหลืออยู่เล็กน้อย เพื่อคงรูปชิ้นงานก่อนเข้ากระบวนการเผาซินเทอร์

ความหนาแน่นที่ได้อาจสูงกว่า หรือเท่า 99.95 เปอร์เซ็นของวัสดุบริสุทธ์อัดแน่น
ทำให้คุณสมบัติของชิ้นงานจากการฉีดขึ้นรูปเทียบเท่าชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยแรงกล
กระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตแบบตัดเฉือน เช่น การกัด การเจาะ การเจียรไน เป็นต้น
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะ: ตัวเรือนนาฬิกาสแตนเลส ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

การฉีดขึ้นรูปโลหะ (Metal Injection Molding (MIM)) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


กระบวนการฉีดขึ้นรูป: ชิ้นงานที่ผ่านการฉีดขึ้นรูปโลหะ และการปรับสภาพผิว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

สารประกอบ (Compound)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.